Zo werkt het

l

Reserveer je etalage

Reserveer online of in de winkel een kast, vitrine, plank of andere unit voor minimaal vier weken. Het huurcontract kan je in de winkel halen of  downloaden en ondertekenen (Je moet je in de winkel kunnen legitimeren). Je betaalt de huur voor de hele periode vooraf.

Prijs je artikelen

Nadat je de huur betaald hebt, krijg je van ons barcode-stickers, waarmee je je spullen kunt prijzen. Prijs niet te hoog en niet te laag (wij geven daarover advies) en omschrijf op de sticker ook je product zo goed mogelijk.

Richt je etalage in

Richt je kast, vitrine, plank, of andere unit in. Ons advies is om de unit niet te vol in te richten (je mag gedurende de huurperiode immers altijd aanvullen).

Houd je verkopen bij

Je kunt online je verkopen bijhouden met onze webapplicatie.

Vul je etalage aan

Je mag gedurende de hele huurperiode zo vaak aanvullen als je wilt!

Verdien!

Verdien geld met de verkoop van je spullen!

Informatie voor verkopers
 • Je huurt bij De Etalagefabriek een etalage-unit: een kast, vitrine, plank of andere unit (meerdere kan natuurlijk ook);
 • Je huurt deze voor minimaal vier weken of meer
 • De huurprijs hangt af van de locatie in de winkel. Een kast huur je vanaf  €30,00 en een plank vanaf €10,00 per week;
 • De huur kan elke dag per week ingaan. Je levert je artikelen aan op de dag van de huurperiode.
 • Je prijst je artikelen zelf met de door ons geleverde barcodestickers en je richt zelf je etalage in.
 • Alle artikelen dienen na de huurperiode te worden opgehaald. Als je de artikelen niet meer wilt hebben kan je ze aan De Etalagefabriek doneren; De opbrengst van de gedoneerde goederen schenken we aan een goed doel;
 • Op de laatste dag van de huurperiode haal je uiterlijk 1 uur voor sluitingstijd de niet verkochte artikelen op.
 • De opbrengst van de verkochte artikelen wordt maandelijks, of na de huurperiode in de eerste week van de volgende maand naar je bankrekening overgemaakt.

 

VERKOOPTIPS

 • Zorg ervoor dat je kwalitatief goede artikelen verkoopt. Bedenk of je zelf het artikel zou willen kopen. Prijs de artikelen niet te hoog. Vraag je af wat je er zelf voor zou willen betalen.
 • De inrichting van je etalage heeft veel invloed op het verkopen van artikelen. Zorg dat je etalage netjes en overzichtelijk is, en maak je etalage niet te vol; dat geeft een rommelige aanblik.
 • Je hoeft niet gelijk de eerste dag alle artikelen neer te zetten, want je kunt tijdens de huurperiode artikelen aanvullen of toevoegen.
 • Je kunt de prijzen van je artikelen tijdens de huurperiode wijzigen. Dit moet echter wel gebeuren met het plaatsen van een nieuwe barcodesticker met de nieuwe prijs. Spullen met doorgestreepte of onduidelijke prijzen kunnen niet worden verkocht.
 • Het is aan te raden een omschrijving van een artikel op je artikellijst te zetten. Mocht het zo zijn dat een barcode sticker van een artikel losraakt, dan kan er aan de hand van de artikellijst met een goede omschrijving worden gecontroleerd of het om het juiste artikel gaat. Ook wordt de kans kleiner dat iemand de barcodesticker tussen artikelen wisselt.
 • Gebruik details in de omschrijving, bijvoorbeeld “CD Joni Mitchel– Album” i.p.v. “CD”.
Belangrijke informatie voor kopers

Koop leuke, mooie en goede spullen bij De Etalagefabriek!

 • Betaal bij voorkeur met de pinpas;
 • Het is mogelijk contant te betalen;
 • Neem de gekochte artikelen bij voorkeur direct mee;
 • Ruilen of reclameren is niet mogelijk.
Huisregels

De Etalagefabriek hanteert duidelijke huisregels om een plezierig winkelklimaat te bevorderen. Tijdens je bezoek in onze winkel ga je akkoord met de volgende huisregels en winkeladviezen.

Verkoop/aankoop

 1. Het verkopen van ongepaste artikelen is niet toegestaan. Als ongepaste artikelen worden in ieder geval, maar niet uitsluitend, bedoeld:
  – kopieën van artikelen, die auteursrechtelijk zijn beschermd ( dus geen gebrande cd’s / dvd’s enz. );
  – pornografische artikelen;
  – gevaarlijk materiaal zoals wapens, medicijnen, ontvlambare materialen, etc.;
  – gestolen of anderszins onrechtmatig verkregen artikelen.
 2. De verkoper verzekert dat de te koop aangeboden artikelen zijn eigendom zijn. De Etalagefabriek behoudt altijd het recht om een eigendomsbewijs te vragen voor te koop aangeboden artikelen.
 3. De verkoper is zelf verantwoordelijk voor afdracht van eventuele BTW bij de verkoop van zijn artikelen.
 4. Als een verkoper verboden of ongepaste artikelen te koop aanbiedt en schade veroorzaakt aan de winkel en/of personen, is de verkoper volledig verantwoordelijk en verplicht om de schade aan De Etalagefabriek en/of derden te vergoeden.
 5. De Etalagefabriek is niet verantwoordelijk voor artikelen,die verloren gaan in verband met brand, waterschade, inbraak, vandalisme, diefstal of andere overlast.
 6. De Etalagefabriek behoudt het recht om artikelen te promoten door ze op een prominente plaats te zetten en/of te fotograferen ten behoeve van de website en/of sociale media. Het is de verkoper niet toegestaan artikelen zelf op een prominente plaats te zetten, tenzij hierover met De Etalagefabriek aanvullende afspraken zijn gemaakt;
 7. De verkoper is verplicht tot het melden van eventuele mankementen aan zijn artikelen of het ontbreken van onderdelen door dit bij het betreffende artikel te vermelden. De verkoper staat zelf in voor (de gevolgen van) eventuele verborgen gebreken van de aangeboden artikelen en vrijwaart De Etalagefabriek daarvoor.
 8. Een huurperiode kan op elke dag (binnen de openingstijden) beginnen. De artikelen moeten naar De Etalagefabriek gebracht worden tijdens de eerste dag van de huurperiode. De verkoper moet zich melden bij de kassa waar het huurcontract na identificatie getekend kan worden. De huur dient dan gelijk te worden voldaan.
 9. De etalage moet leeg zijn vóór de sluitingstijd van de laatste dag van de huurperiode. Als je de niet verkochte artikelen zelf niet meer wilt hebben kun je deze na het tekenen van een afstandsverklaring doneren aan De Etalagefabriek.
 10. De niet opgehaalde artikelen worden door De Etalagefabriek opgeruimd en een administratievergoeding van € 25,00 wordt afgetrokken van de opbrengst van de verkoper. De opgeruimde artikelen worden drie dagen opgeslagen, daarna worden de artikelen het eigendom van De Etalagefabriek.
 11. De verkoper mag zijn etalage inrichten zoals hij wil. De artikelen moeten wel binnen de unit passen. Er mogen geen artikelen op de gang of op een andere unit gezet/gehangen worden.
 12. Artikelen, die niet binnen de gehuurde ruimte passen, worden door De Etalagefabriek verwijderd en de verkoper wordt hierover geïnformeerd. De verkoper moet deze artikelen ophalen vóór sluitingstijd van de eerst volgende koopdag. Wordt dit niet gedaan, dan wordt het artikel het eigendom van De Etalagefabriek, en een administratievergoeding van € 25,00 wordt afgetrokken van de opbrengst van de verkoper.
 13. De verkoper kan tijdens de huurperiode artikelen toevoegen en mag ook de prijzen wijzigen. Met een doorgestreepte of onduidelijke prijs kan het artikel echter niet worden verkocht.
 14. Verlenging van een huurperiode kan uitsluitend indien de betreffende unit nog niet verhuurd is.
 15. Het kan gebeuren dat de barcodesticker zoek raakt bij artikelen. Artikelen zonder een barcodesticker kunnen niet verkocht worden. Wij doen ons best om de juiste verkoper te vinden van deze artikelen. Een goede omschrijving op een artikellijst vergemakkelijkt het ‘zoekwerk’. Lukt het vinden van de juiste verkoper niet, worden deze artikelen voor twee weken apart opgeslagen. Tijdens deze periode kan de verkoper het artikel opeisen. Ná deze opslagperiode worden de artikelen het eigendom van De Etalagefabriek.
 16. De verkoopopbrengst wordt maandelijks (in de eerste week van de volgende maand) op de rekening van de verkoper gestort. In voorkomende gevallen kan hiervan worden afgeweken.
 17. De Etalagefabriek behoudt het recht:
  – een huurcontract te ontbinden zonder opgaaf van reden. De nog resterende huurdagen worden aan de verkoper gerestitueerd;
  – artikelen te weigeren indien deze storend zijn voor de directe omgeving of voor andere huurders;
  – uitzonderingen op de spelregels te maken indien zij dit gepast acht.
 18. Als De Etalagefabriek onverwachts moet sluiten i.v.m. persoonlijke omstandigheden, dan wordt de daghuurprijs per dag vergoed aan de verkoper.

Orde en veiligheid:

 1. Wees ervan bewust dat de winkel is beveiligd met videocamera’s en sensoren.
 2. Besef dat artikelen zichtbaar en onzichtbaar zijn beveiligd.
 3. De Etalagefabriek tolereert winkeldiefstal niet. Bij constatering of verdenking van een strafbaar feit schakelt De Etalagefabriek direct de politie in.
 4. De Etalagefabriek kan in noodsituaties hulp inroepen van collega-winkeliers in de omgeving.
 5. De Etalagefabriek hecht veel waarde aan de huisregels. Overtreedt je deze, dan ben je strafbaar op grond van huisvredebreuk en kan je de toegang tot de winkel worden ontzegd.

Aankopen:

 1. Koop bewust. Ruilen of retourneren van aangekochte artikelen is niet toegestaan.
 2. Betalen kan contant of via het pinapparaat.
 3. De Etalagefabriek accepteert vanwege fraudegevoeligheid geen geldbiljetten van €100 of hoger en creditcards .
 4. De Etalagefabriek onderhandelt niet over de prijzen van de artikelen.
 5. De Etalagefabriek houdt zich het recht voor om niet of onjuist geprijsde artikelen niet te verkopen.

Aansprakelijkheid

Houd er rekening mee dat er bij De Etalagefabriek ook gebruikte artikelen worden verkocht. De Etalagefabriek kent de achtergrond van deze artikelen niet. Daarom kan De Etalagefabriek niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die is ontstaan door het gebruik van bij De Etalagefabriek gekochte artikelen.

Klachten

Dien een officiële klacht in bij het winkelpersoneel. De Etalagefabriek neemt deze vervolgens in behandeling.

Verkopen was nog nooit zo makkelijk!